Νεο Ελληνικο Σημα για το ελαιολαδο και τις ελιες!

Οι παραγωγοί εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, παρθένου ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών μπορούν πλέον να αποκτήσουν το Ελληνικό Σήμα που είναι ουσιαστικά η πιστοποίηση ότι τα προϊόντα παράγονται σε όλα τα στάδια στην Ελλάδα. Θεσπίστηκε με το νόμο 4072/2012, ως μια πρωτοβουλία να αναδειχθούν και να αναγνωριστούν τα αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις αγορές του εξωτερικού. Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησής τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σε ότι αφορά στο ελαιόλαδο, τα προϊόντα στα οποία μπορεί να απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα είναι τα εξής: «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο», όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτημα VII, Μέρος VIII του ΚΑΝ. 1308/2013, «παρθένο ελαιόλαδο», όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτημα VII, Μέρος VIII του ΚΑΝ. 1308/2013. Φορέας απονομής του Σήματος είναι ο Ελληνικός Γεωργικός ΟργανισμόςΔήμητρα στον οποίο θα κατατίθενται οι σχετικές αιτήσεις, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: οι ελαιόκαρποι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ελαιολάδου να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα αλλά και οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) έκθλιψης ελαιοκάρπων (ελαιοτριβεία), οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) αποθήκευσης και εμπορίας μη προσυσκευασμένων προϊόντων (δεξαμενικοί χώροι) όπως και οι επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας να εδρεύουν στην Ελλάδα. Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι η τήρηση διαδικασίας ιχνηλασιμότητας, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσής της, που να διασφαλίζει: την ελληνική προέλευση των ελαιοκάρπων, τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιονδήποτε ενδιάμεσων διαδικασιών στην επιχείρηση και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και την ταυτότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες και καταχωρισμένες στο «Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσεως των ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ» που τηρεί ο ΕΛΓΟΔήμητρα για την παραγωγή ή και συσκευασία ή και εμπορία προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, καταχωρίζονται αυτοδίκαια στο Μητρώο και δικαιούνται τη χρήση του «Ελληνικού Σήματος». Παρόμοιες είναι οι προϋποθέσεις και για την απόδοση του «Ελληνικού Σήματος» στις «επιτραπέζιες ελιές», για τις οποίες φορέας απονομής είναι ο ΕΛΓΟΔήμητρα.

Και μην ξεχνάτεΗ ελληνική παραγωγή ελαιολάδου το 2017 κυμάνθηκε στους 170.000 τόνους, νούμερο που λέγεται ότι θα ξεπεράσει τις 250.000 το 2018. Όσο για τις επιτραπέζιες ελιές η Ελλάδα εξάγει σε 35 χώρες σε όλο τον κόσμο. Όμως, για να είναι ανταγωνιστικό το προϊόν, θα πρέπει να εξάγεται τυποποιημένο και πιστοποιημένο!

Αναστασία Κατσούλα,

Τεχνολόγος Τροφίμων