Ίδρυση μονάδας μεταποίησης μελιού, μπορείς και εσύ!

Ως μια επένδυση χαμηλού ρίσκου (λόγω χαμηλού κόστους) χαρακτηρίζουν, όσοι ασχολούνται με τη μελισσοκομία, τη δημιουργία μιας μικρής μονάδας τυποποίησης μελιού. Αποτελεί ίσως την καλύτερη ευκαιρία αφού χρηματοδοτήσεις καλύπτουν ακόμα και τα έξοδα ίδρυσης λειτουργίας της μεταποιητικής μονάδας. Το κόστος ενός τέτοιου εργαστηρίου κυμαίνεται από 20.000 – 25.000 ευρώ (το 30% αφορά στην κατασκευή του χώρου του εργαστηρίου, 15% στη διαμόρφωση του χώρου και το 55% στην αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού).

«Ο παραγωγός θα πρέπει καταρχήν να αποφασίσει, πριν προχωρήσει στο επόμενο βήμα, τι θέλει να κάνει. Οικοτεχνία ή μικρό εργαστήριο, ισχύος κάτω από τα 10 kw ή μέχρι 37 kw; Η διαδικασία της αδειοδότησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι σχεδόν η ίδια, μόνο που στην οικοτεχνία δεν μπορεί να κάνει συσκευασία – τυποποίηση του μελιού. Μέχρι 37 kw μπορεί κάποιος να κάνει επεξεργασία μέχρι 10 τόνους μελιού την ημέρα, αλλά ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν αυτές οι ποσότητες στην ελληνική παραγωγή. Μιλάμε λοιπόν για ένα εργαστήριο χαμηλής όχλησης, ισχύος κοντά στα 10 kw και σε 100 τ.μ. μπορεί να κάνει ένα καλό εργαστήριο συσκευασίας. Πριν τη δημιουργία του, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εξετάσει όλες τις λύσεις που θα τον βοηθήσουν να μειώσει το κόστος του, όπως η επιλογή της κτηριακής εγκατάστασης. Μπορεί να εκμεταλλευτεί υπάρχουσες κτηριακές εγκαταστάσεις, αλλάζοντας απλά την χρήση τους, οπότε κερδίζει από το κόστος κατασκευής. Επιπλέον δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε μια επένδυση η οποία θα ξεπερνά το διπλάσιο του τζίρου. Αυτό αποτελεί γενικό κανόνα για τη βιωσιμότητα των επενδύσεών», συμβουλεύει ο γεωπόνος κ. Ρουκας.

Οι άδειες που απαιτούνται (άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και αριθμός έγκρισης) για να λειτουργήσουν οι τυποποιητικές μονάδες μελιού, εκδίδονται από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας. Για την έκδοση της άδειας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και η άδεια εγκατάστασης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας περιφερειακής ενότητας. Η άδεια χωρίζεται σε δύο στάδια: την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται πρώτα και ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό, στο χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει. Τέλος, με τη μονάδα πλήρως εγκατεστημένη και μετά τη βεβαίωση καταλληλόλητας από το Τμήμα Κτηνιατρικής της αρμόδιας ΔΑΟΚ, τότε μπορεί να ληφθεί και η άδεια λειτουργίας.

Τα βασικά μηχανήματα που χρειάζονται για την λειτουργία μιας τέτοιας μεταποιητικής μονάδας είναι: Ένα φυγοκεντρικό μηχάνημα για την εξαγωγή του μελιού από τις κυψέλες, δεξαμενή για την αποθήκευση του μελιού, ένα μηχάνημα θέρμανσης (θερμοθάλαμο) και μια αντλία για τη συσκευασία. Πριν την επένδυση και ειδικά πριν την αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού να προηγηθεί ενδελεχής έρευνα αγοράς, αφού υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές.

Και μην ξεχνάτε… H μελισσοκομία περιλαμβάνει την αγάπη και τον απέραντο θαυμασμό για την πειθαρχία, την οργάνωση και την εργατικότητά μιας μέλισσας!

 

Αναστασία Κατσούλα,

Τεχνολόγος Τροφίμων